Quy định thanh toán

Hiện tại Tôi Yêu Hạt hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

– Phạm vi áp dụng:

+ Áp dụng cho các đơn hàng có tổng giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng

– Cách thức thanh toán: Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi nhận đầy đủ giấy tờ: phiếu xuất kho, hóa đơn, hướng dẫn sử dụng.

2. Thanh toán chuyển khoản:

– Phạm vi áp dụng:

+ Áp dụng cho tất cả đơn hàng có tổng giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 triệu đồng

+ Áp dụng cho các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu chuyển khoản

– Cách thức thanh toán:

+ Khách hàng chuyển 100% giá trị đơn hàng qua tài khoản Tôi Yêu Hạt cung cấp sau đó chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng và các giấy tờ cần thiết như phiếu xuất kho, hướng dẫn sử dụng.

+ Khách hàng chuyển tiền ngay sau khi nhận được hàng hóa và các giấy tờ kèm theo và chuyển ủy nhiệm chi cho chúng tôi.

3. Thanh toán trực tuyến:

Hiện tại Tôi Yêu Hạt chưa hỗ trợ các hình thức thanh toán trực tuyến

4. Thanh toán sau:

Áp dụng đối với những đơn hàng được thoả thuận thanh toán giữa hai bên và thời gian công nợ tối đa là 10 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hàng hóa và các giấy tờ kèm theo

5. Thông tin tài khoản ngân hàng:

+ Tài khoản công ty:
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thuỳ Nhi
Số TK: 1903 554 364 2011 
Ngân hàng Techcom Bank, Chi nhánh Hồ Chí Minh

Facebook